Louis Changuion
Prof. Louis Changuion: Gebore in Kaapstad. Matriek Lydenburg Hoërskool. BA. BA Hons en MA Pretoria Universiteit. D Litt et Phil Unisa. Werk Nasionale Kultuur-historiese Museum Pretoria, 1964 tot 1971. Universiteit van die Noorde (nou Limpopo) 1972 tot aftrede in 2002. Het 21 boeke gepubliseer en talle artikels. In 2014 is hy vereer met ʼn erepenning vir die bevordering van Geskiedenis van die Akademie vir Wetenskap en Kuns.

Prof. Louis Changuion was born in Cape Town in 1940. He finished school in Lydenburg in the Transvaal in 1957. He studied at Pretoria University from 1959 to 1962 and was awarded a doctorate in History in 1981. He retired as Professor of History from the University of Limpopo in 2002. He wrote 21 books of which 5 were in collaboration with other writers. In 2014 he received an honorary award from the South African Academy for Science and Arts for his contribution to the promotion of History.
Louis Changuion
Louis Changuion
Louis Changuion
Louis Changuion
Louis Changuion
Louis Changuion
Website developed  by THE SITE SHAPER
Copyright © 2017 LOWVELD BOOK FESTIVAL.
Copyright © 2017 LOWVELD BOOK FESTIVAL.
Website developed  by THE SITE SHAPER